Podmienky vkladania príspevkov

ZÁKLADNÉ POJMY

1. Registrovaný používateľ:
fyzická osoba, ktorá sa prihlásila pomocou registračného formulára, kde vyplnila všetky požadované registračné údaje a tým získala oprávnenia v užívateľskej sekcii
 
2. Bloger:
registrovaný používateľ, ktorý prispieva textom, príp. textom + fotografiou v sekcii ,,Blog“, na internetovej stránke www.fashionqueen.sk
 
3. Blog:
súbor textových príspevkov registrovaného používateľa, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.fashionqueen.sk, sekcia ,,Blog“.
 
4. Textový príspevok
zverejnená myšlienka, názor, či vyjadrenie blogera na internetovej stránke www.fashionqueen.sk. Súčasťou textových príspevkov môže byť aj fotografia, ktorú autor pripojí k príspevku.

VYUŽÍVANIE ,,BLOGOV"

1. Služby blogov sú pre všetkých registrovaných používateľov bezplatné.
 
2. Na zverejnenie blogu je nevyhnutné, aby bloger súhlasil s týmito podmienkami vkladania príspevkov, dodržiaval ich a nekonal v rozpore s nimi.

1. Registrácia a prihlasovanie používateľov

1. Pridať textový príspevok je možné len pre registrovaných a prihlásených používateľov.

2. Používateľ sa zaregistruje prostredníctvom ikonky ,,Prihláste sa!“, kde po kliknutí na ikonku mu bude ponúknutá možnosť zaregistrovať sa. Používateľ vyplní v registračnom formulári svoje prihlasovacie meno, heslo a uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepravdivé údaje používateľa uvedené pri registrácii.

3. Taktiež môže používateľ využiť prihlásenie, resp. automatickú registráciu pomocou ,,facebook konta“.

4. Ak používateľ už je registrovaný a zabudne svoje heslo, zadá prihlasovacie meno alebo e-mail do kolónky "Prihlasovacie meno" a stlačí tlačidlo "Obnoviť heslo". Nové vygenerované heslo mu bude zaslané na kontaktný e-mail.

5. Po dokončení registrácie bude na e-mailovú adresu používateľa zaslaný e-mail o registrácii.
 
6. Po úspešnej registrácii a prihlásení používateľa do užívateľskej sekcie, je potrebné, aby si pri prvom prihlásení do sekcie Blog zvolil si svoje ,,Blogname“, pod ktorým bude ako bloger vystupovať.
 
7. Vyplnením registračného formulára dáva používateľ prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Registrovaný používateľ svoje prihlasovacie meno a heslo neposkytuje tretím osobám, slúžia výlučne pre jeho vlastnú potrebu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zneužitím prihlasovacieho mena a hesla, ktoré registrovaný užívateľ poskytol tretej osobe.

9. Registrovaný používateľ plne zodpovedá za svoje užívateľské konto.
 
2. Pridávanie a zmena textových príspevkov

1. Registrovaný a prihlásený používateľ môže pridávať textový príspevok po kliknutí na ikonku ,,Blog“ – ,,Pridať príspevok!“

2. V užívateľskej sekcii má používateľ okrem osobných údajov, možnosti zmeny prihlasovacích údajov a prehľadu objednávok aj prehľad o svojich pridaných inzerátoch a pridaných príspevkoch.

3. Prvým krokom blogera je uvedenie názvu príspevku, ktorý by mal byť stručný, jasný a mal by výstižne vyjadrovať to, o čom bloger v rámci príspevku píše.
 
4. Do textu príspevku bloger uvádza svoje myšlienky, názory, či predstavy.   
 
5. Bloger má možnosť upravovať text príspevku a to tým spôsobom, že môže meniť typ, veľkosť písma, dá sa využívať kurzíva, či podčiarknutie, a taktiež je povolené v príspevkoch meniť farbu písma, či pozadia.
 
6. V prípade, ak bloger pridal príspevok týkajúci sa produktu, ktorý zakúpil prostredníctvom e-shopu www.fashionqueen.sk, môže uviesť kód tovaru. Ak bloger nevie kód produktu, môže ho nájsť pri predávanom tovare.
 
7.  Pri pridávaní príspevku má bloger možnosť pridania fotografie, maximálna veľkosť jednej fotografie je 500kB, a podporované sú formáty jpeg, .jpg., png.,bmp.. K jednému textovému príspevku sa dajú pripojiť max. 3 fotografie.

8. Na úspešné zverejnenie príspevku je bloger povinný vyznačiť súhlas s týmito podmienkami vkladania príspevkov a kliknúť na ikonku ,,Pridať príspevok“.

9. Po zverejnení príspevku si prevádzkovateľ vyhradzuje právo ho skontrolovať a to tak po textovej stránke, ako aj priložené fotografie.
 
10. V prípade, ak príspevok nie je v súlade s týmito podmienkami, bude administrátorom odstránený.

11. Prihlásený používateľ môže kedykoľvek svoj príspevok upraviť, alebo odstrániť a to v rámci prehľadu príspevkov.
 
12. V sekcii blog sa prihlásenému používateľovi zobrazujú ,,Najviac prispievajúci blogeri“ a ,,Najnovšie zaregistrovaní“ a ,, Najnovšie príspevky“.
 
13. Bloger, ktorý má záujem čítať príspevok iného blogera klikne na ,,Čítaj celý článok...“ a následne vidí názov, text iného blogera, jeho meno a dátum vytvorenia. Ak sa blogerovi páči príspevok niekoho iného môže  ho označiť prostredníctvom ,,Páči sa mi to“, čo sa zobrazí aj v jeho Facebook konte.
 
14. K textovému príspevku blogera môžu tak registrovaní, ako aj neregistrovaní používatelia pridávať svoje komentáre a vyjadrenia v rámci ,,Diskusie“.  

3. Všeobecné podmienky a informácie pre blogerov

1. Zverejnený textový príspevok blogera bude zobrazovaný na stránke www.fashionqueen.sk bez časového obmedzenia. Odstrániť príspevok môže tak samotný bloger, ako aj prevádzkovateľ v prípade zistenia porušenia týchto podmienok. 
 
2. Počet textových príspevkov blogera je neobmedzený.
 
3. Bloger v textovom príspevku uvádza pravdivé informácie, pričom vyjadruje iba svoje názory a myšlienky. Autorom príspevku musí byť vždy registrovaný bloger. Zakazuje sa  kopírovať príspevky iných blogerov, resp. článkov zverejnených na internete, časopisoch, ktorých autorom nie je sám bloger.
 
4. Čo bude tvoriť obsah príspevku je na uvážení blogera môže sa napr. zmieniť o tom, že šaty, ktoré kúpil prostredníctvom e-shopu www.fashionqueen.sk sú vhodné na spoločenskú udalosť, nie na bežné nosenie, uvedie z akého materiálu sú vyrobené, ako sa v nich cíti, taktiež môže odporučiť kúpu určitého tovaru, s ktorým je spokojný. Text príspevku sa nemusí týkať iba predávaného tovaru prostredníctvom www.fashionqueen.sk, bloger v ňom môže vyjadriť svoje názory na módu, súčasný štýl obliekania, či predstavy o vývoji módnych trendov. 
 
5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmeniť blogera za jeho príspevok, pričom forma odmeny je na rozhodnutí prevádzkovateľa. 
 
6. Blogerovi nevzniká automatické právo na odmenu, je na rozhodnutí prevádzkovateľa, ktorého blogera odmení.

7.  Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za vyjadrenia a informácie, ktoré bloger v príspevku uviedol,  nakoľko ide o názor blogera, nie prevádzkovateľa.   
 
8.V texte príspevkov a jeho nadpise sa zakazuje používať vulgarizmy, či iné hanlivé slová. Zakazuje sa uvádzať vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a základnými ľudskými právami a slobody. 
 
9. Bloger v názve a texte príspevku nesmie uvádzať názory a vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky najmä Trestným zákonom ć. 300/2005 Z.z. napr. šírenie poplašnej správy, šírenie toxikománie, schvaľovaní trestného činu a pod.  
 
10. Pornografia, či detská pornografia sa v rámci textových príspevkov výhradne zakazuje a to tak v písanej forme, ako aj v priložených fotografiách.
 
11. V rámci príspevkov nie je možné umiestňovať firemné reklamy a reklamy odkazujúce na iné internetové obchody.
 
12. Každý bloger pridáva k textovému príspevku vlastné fotografie. V prípade, ak používateľ pripojí k textovému príspevku fotografiu, ktorá je pod ochranou autorského zákona a tým spôsobí jeho porušenie, prevádzkovateľ za toto nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak má bloger záujem pridať k textovmému príspevku, ktorý sa týka tovaru zakúpeného z e-shopu www.fashionqueen.sk  pridáva vlastné fotografie, zakazuje sa sťahovať a používať obrázky produktov uverejnené na stránke www.fashionqueen.sk.

13. Ak bloger koná v rozpore s týmito podmienkami, môže prevádzkovateľ jeho textový príspevok odstrániť alebo konto používateľa zrušiť a do budúcna zakázať zriadenie nového konta.
 
 
O prevádzkovateľovi
 
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.blog.fashionqueen.sk:
Marcel Ľupták – LUMAR, Hronská 115, 976 45 Hronec
IČO: 43624685
DIČ: 1078445357
IČ DPH: SK1078445357
 
     TOPlist